Tin Tức

  Hướng dẫn toàn bộ về : Event + Sự Kiện + Boss trong MU

  01-01-2121

                        [ CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG VÀ EVENT ]
      🔸 Boss Vàng Hoàng Kim
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Thời gian : 0h00 - 6h00 - 12h00 - 18h00"
      ✦ Boss 1 / 2 con - Ramdom máp Loren - Noria"
      ✦ Boss 2 / 2 con - Máp Davias"
      ✦ Boss 3 / 2 con - Ramdom máp Loren-Noria-Davias"
      ✦ Boss 4 / 1 con - Máp Atlans"
      ✦ Boss 5 / 1 con - Máp Tarkan"
      ✦ Boss Seson 6 / Máp Lorencia mỗi loại 1 con"
      ✦ Boss vàng hoàng kim rớt box Kundun - 500 Gpoint 1 Boss

      🔸 Thỏ Ngọc
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Máp Atlans 
      ✦ Thời gian : 7h30 - 14h15 - 21h30"
      ✦ Diễn ra trong 10 phút - nhận 100 Gpoint giết 1 con thỏ"
      ✦ Tiêu diệt thỏ tỷ lệ 20%% ngọc - 80%% zen"

      🔸 Ô Mùa Hè Summer
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 8h15 - 15h15 - 22h15"
      ✦  Máp Atlans
      ✦ Diễn ra trong 10 phút - nhận 100 Gpoint giết 1 con Ô"
      ✦ Tiêu diệt Ô tỷ lệ 20%% ngọc - 80%% zen"

      🔸 Skeleton King
      ✦ Sub 2 3 4 5 
      ✦ Thời gian : 7h45 - 11h45 - 15h45 - 20h45 - 23h45"
      ✦ Xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong 3 máp Loren, Davias, Noria"
      ✦ Mỗi đợt xuất hiện 2 con
      ✦ Tiêu diệt nhận ramdom Box Kundun và Gpoint"

      🔸 Siêu Boss 
      ✦ Máp Atlans
      ✦ Sub 2 3 
      ✦ Thời gian : 21h00"
      ✦ Thời gian diễn ra 30 phút - Có 2 đợt boss vàng"
      ✦ Đợt 1 xong hoặc đến phút 15 sẽ xuất hiện đợt 2"
      ✦ Túi thần tài rớt B và S xuất hiện 5 phút 1 lần"
      ✦ Có 3 BOSS lớn tại 3 góc 12h , 3h , 9h , tiêu diệt nhận vật
      phẩm giá trị
      ✦ Khi đến 1 mốc thời gian sẽ thêm Kundun Medusa tại siêu boss

      🔸 Rồng Đỏ Tấn Công
      ✦ Sub 2 3 4 5 
      ✦ Thời gian : 7h45 - 11h45 - 15h45 - 20h45 - 23h45"
      ✦ Xuất hiện ngẫu nhiên 1 trong 3 máp Loren, Davias, Noria"
      ✦ Mỗi đợt xuất hiện 2 con
      ✦ Tiêu diệt nhận ramdom Box Kundun và Gpoint"

      🔸 Qủy Vương Aida
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 5h - 10h - 17h - 23h30"
      ✦ Tọa độ 143/18 Máp Aida 1
      ✦ Vật phẩm rớt Ngọc - Box GM - Hộp vàng - 380 - Wcoi"

      🔸 Medusa
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 3h - 9h - 15h - 23h"
      ✦ Cuối Máp Arena
      ✦ Vật phẩm rớt Đồ exl 380 - Ngọc luck - Box GM - Hộp Vàng - Wcoi"

      🔸 Kundun
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 12h hồi sinh / 1 lần"
      ✦ Hãy canh giờ thật chuẩn để không bỏ lỡ BOSS , ví dụ 12h trưa boss chết thì 12h đêm sẽ hồi sinh .
      ✦ Máp Kalima7
      ✦ Vật phẩm rớt Đồ 380 - Đồ thần - Ngọc luck - Box GM - Hộp vàng - Wcoi"

      🔸 Nhện Selupan
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 12h hồi sinh / 1 lần"
      ✦ Hãy canh giờ thật chuẩn để không bỏ lỡ BOSS , ví dụ 12h trưa boss chết thì 12h đêm sẽ hồi sinh .
      ✦ Rớt Đồ 380 - Nguyên liệu - Box các loại - Wcoi"
      ✦ Máp Rakion - Xuất hiện trong hang Nhện"

      🔸 Binh Đoàn Phù Thủy
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 0h00 - 6h00 - 12h00 - 18h00"
      ✦ Xuất hiện ngẫu nhiên 3 máp Lorencia - Noria - Davias"
      ✦ Tiêu diệt boss chính Phù Thủy Trắng rớt 1 B và Gpoint" 
      ✦ 1 sever chỉ có 1 Binh Đoàn - Tiêu diệt sẽ có thông báo"
      
  🔸 Tháp Tinh Luyện
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time :24h/1 lần"
      ✦ Máp KanturuCore 
      ✦ Đi vào tháp cần có nhẫn dịch chuyển - Tay Mayya không rớt đồ"
      ✦ Mayya chính rớt Đồ 380 - Nguyên liệu - Hộp vàng - GM -Wcoi"
      
  🔸 Huyết Lâu ( BC )
      ✦ SUB 2 3 4 5
      ✦ Time :10h30 - 14h30 - 17h30 - 22h30"
      ✦ Chỉ BC Master khi win mới nhận 2k Wcoi"
      ✦ BC tỷ lệ rớt ngọc khi train gấp 10 lần"
    
   🔸 Quảng Trường Qủy ( DV )
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 7h15h - 13h15 - 19h15 - 1h15"
      ✦ Chỉ DV Master khi win mới nhận 2k Wcoi"
      ✦ DV tỷ lệ rớt ngọc khi train gấp 10 lần"
      
  🔸 Hỗn Nguyên Lâu ( CC )
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 8h30 - 12h30 - 16h30 - 20h30"
      ✦ Chỉ CC Master win mới rớt đồ thần và nhận 2k Wcoi" 
      ✦ Tỷ lệ rớt đồ thần khi win 30%%"
      ✦ Lưu ý : BC PK mọi sub
      ✦ Các BC DV CC thấp win chỉ nhận 2k Gpoint"
    
   🔸 Gaion
      ✦ Sub 2 3 4 5 
      ✦ Time : Cả ngày"
      ✦ Máp Davias 3
      ✦ Giết boss cuối ramdom Box Kundun"
      ✦ Vé thứ 7 và chủ nhật số lượng boss gấp 3 lần"
      🔸
   Dopple
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : Cả ngày"
      ✦ Máp Ebland
      ✦ Hộp nhỏ ramdom 50%% Ngọc - Hộp to 100%% Box Kundun"
      🔸
   Nhiệm vụ chính tuyến
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : Cả ngày"
      ✦ Hoàn thành càng nhiều phần thưởng càng giá trị"

      🔸 Nhiệm vụ phụ
      ✦ Làm tại sub 2 4 5
      ✦ Time : Cả ngày"
      ✦ Nhận nhiệm vụ tại NPC nhiệm vụ Lorencia chỗ 3 cây cầu"
      ✦ Nhiệm vụ giết 4000 quái vật Arena nhận Wcoi"
      ✦ Lưu ý : Chỉ máp PK mới có quái Arena"
      🔸
   Giờ vàng Online
      ✦ Sub 2 3 4 5
      ✦ Time : 12h - 18h
      ✦ Trong thời gian 30 phút giờ vàng Online kinh nghiệm Exp
       và Exp Master train quái sẽ được + 100%
      ✦ Drop vật phẩm đồ Exl và Ngọc các loại sẽ tăng thêm + 20%
      🔸
   Công Thành Chiến và Pháo Đài Sói
      ✦ Time : 2 tuần 1 lần - Nhận thông báo từ ADM" • <
 • >