Hướng dẫn

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ 1 2 3

Hướng dẫn làm Nhiệm Vụ 1 2 3

 
Nhiệm vụ 1 (Nhiệm vụ 150)Nhiệm vụ 150 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 150 trở lên
Dành cho các chủng tộc Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ
Nơi nhận nhiệm vụ Devias NPC Sevina (183, 31)
Phần Thưởng - Chiến Binh thành Kỵ Sĩ 
- Phù Thủy thành Pháp Sư 
- Tiên Nữ thành Thánh Nữ 
- Thuật Sĩ thành Thuật Sư
 

NPC Sevina tại Devias(183,31) 


Nhiệm vụ này được chia ra làm 2 giai đoạn 
- Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm cuốn sách đế vương và giao lại cho NPC Sevina

Cuốn Sách Đế Vương
+ Nơi tìm: Lost Tower 1

- Giai đoạn 2:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm món đồ tùy thuộc vào mỗi chủng tộc và giao lại cho NPC Sevina.
Chiến binh: thanh gươm gãy
Phù thủy: linh hồn phù thủy
Tiên nữ: nước mắt tiên nữ
Thuật sĩ: con mắt Abyss

Thanh Gươm Gãy

Linh Hồn Phù Thủy

Nước Mắt Tiên Nữ

Con Mắt Abyss
+ Nơi tìm: Lost Tower 7

Nhiệm vụ 2 (Nhiệm vụ 220 - Chiếc Nhẫn Vinh Quang)

Nhiệm vụ 220 Miêu Tả
Cấp độ yêu cầu Level 220 trở lên
Dành cho các chủng tộc Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Marlon (Lorencia, Devias, Noria, Atlans)
Phần Thưởng - Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng Liên Hoàn (Combo DK) và Chém Băng.

- Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô Định Tiễn (bắn không tốn cung tên) và Liên Hoàn Tiễn.

- Pháp Sư có khả năng học thêm Phép Tăng Ma Lực và Bùng Nổ Năng Lượng.

NPC Marlon xuất hiện ngẫu nhiên tại (Lorencia, Devias, Noria, Atlans) 

 

  •  

- Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm chiếc nhẫn vinh quang và giao lại cho NPC Marlon

Chiếc Nhẫn Vinh Quang
+ Nơi tìm: Tarkan
- Giai đoạn 2: chỉ dành cho Kỵ Sĩ
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm viên ngọc cổ và giao lại cho NPC Marlon

Viên Ngọc Cổ
+ Nơi tìm: Tarkan

Nhiệm vụ 3 (Nhiệm vụ thăng cấp Master)


 

Nhiệm vụ Master Miêu Tả
- Giai đoạn 1: Level 380 trở lên

- Giai đoạn 2 và 3 : Level 400
Điều Kiện Đã hoàn tất nhiệm vụ 150 và 220
Dành cho các chủng tộc Tất cả chủng tộc
Nơi nhận nhiệm vụ NPC Debin tại Crywolf (288,48) hoặc Lorencia

Phần Thưởng - Kỵ Sĩ (Blade Knight) hóa thân thành Thiên Tướng (Blade Master)
- Pháp Sư (Soul Master) hóa thân thành Thiên Sứ (Grand Master)
- Thánh Nữ (Muse Elf) hóa thân thành Thiên Nữ (High Elf)
- Thuật Sư (Bloody Summoner) hóa thân thành CUSTOM pháp sư (Dimension Master)
- Chúa Tể (Dark Lord) hóa thân thành Thiên Vương (Lord Emperor)
- Đấu Sĩ (Magic Gladiator) hóa thân thành Thiên Kiếm (Duel Master)
- Thiết Binh (Rage Fighter) hóa thân thành Quyền Vương (Fist Master)

NPC Debin tại Crywolf (288,48) 


- Giai đoạn 1:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tìm sừng quỹ vương, trái tim dơi lửa, lông phượng hoàng và giao lại cho NPC Debin

Sừng Quỹ Vương

Trái Tim Dơi Lửa

Lông Phượng Hoàng
+ Nơi tìm:
Sừng Quỹ Vương: tiêu diệt Quỹ Vương tại Aida
Trái Tim Dơi Lửa: tiêu diệt Dơi Lửa tại Tarkan
Lông Phượng Hoàng: tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa tại Icarus

 

  •  - Giai đoạn 2:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Balram, Death Spirit, Soram 20 con mỗi loại. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin

Balram - Death Spirit - Soram
+ Nơi tìm: bản đồ Barrack (nếu không biến vào được thì đi bộ từ crywolf lên)
- Giai đoạn 3:
+ Miêu tả nhiệm vụ: Tiêu diệt Dark Elf. Sau khi tiêu diệt xong về báo cáo với NPC Debin
 

  •  

Dark Elf
+ Nơi tìm: bản đồ Refuge (nếu không biến vào được thì đi sâu vào Barrack sẽ có cổng vào)